×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Да познаваш Бог

Защо умря Исус?

Ето за какво беше разпъването, смъртта и възкресението на Исус Христос…

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Смъртта на Исус Христос чрез разпъване на кръст е била запазвана за най-големите престъпници.

В случая на Исус, изглежда всички са дали своя принос. Еврейските политически водачи, Римската управа и тълпа от случайни хора – те всички са искали Неговата смърт.

Защо?

Всичко започнало в едно малко село недалеч от Йерусалим в Израел. Когато е бил на около 30 години, Исус започнал да проповядва за живота и Бог. Тълпи се събирали около Него. Всичко, свързано с личността на Исус, било коренно различно от тогавашните политически водачи. Той е приемал не само богатите и влиятелни хора, но също и проститутките, бедните, болните и тези, които са били отхвърлени от обществото.

Исус призовавал хората да повярват в Него, казвайки: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“1.

Защо хората са слушали Исус? Заради това, което виждали.

„Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ“2. Слепите прогледали, куците прохождали, болните от проказа били излекувани.

Той нахранил бедстваща тълпа от 4000 души, като започнал с няколко риби и къшеи хляб. Направил го отново с 5000 души.

По време на жестока морска буря, Исус заповядал на вятъра и дъжда да спрат, което довело до внезапно спокойствие. Хората в лодката се питали: „Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“3

На няколко пъти Той възкресявал хора, които били мъртви. Така че, не е чудно, че тълпи от хора го следвали и вестта за Него бързо се разнасяла.

Защо Исус е бил разпънат?

Докато Исус е учел хората, Той също така е бил и критичен към властващите религиозни власти. Те парадирали със своята позиция като изисквали подчинение към техните ритуали, закони и традиции.

Исус им казал: „Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат.“4

И като директно предизвикателство им казва: „Лицемери! Добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: “Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене. Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди“5

Например, един от техните религиозни закони изисквал да не се върши никаква работа в събота. Без готвене, без ходене на определено разстояние, без носене на определени предмети и т.н. Било е нещо по-скоро забраняващо, отколкото нещо релаксиращо.

Една събота Исус излекувал човек, който е бил сакат от 38 години. Исус му казал да си вдигне килимчето и да върви. Фарисеите го видели и казали: „Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.“

Исус постоянно лекувал хора. Той не е спирал да ги лекува в събота.

Когато фарисеите се противопоставили на Исус, че върши нещо, което не е позволено в събота, Той им отговорил: „Моят Отец работи досега, и Аз работя“

Казано ни е: „Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.“6

Исус е бил пределно ясен за своята Божественост

Исус казва, че да познаваме Него е да познаваме Бог7. Да видим Него е да видим Бог8. Да вярваме в Него е да вярваме в Бог9. Да приемем Него, е да приемем Бог10. Да мразим Него е да мразим Бог11. И да почитаме Него е да почитаме Бог12.

Наблюдавайки тълпите от хора, които следвали Исус, фарисеите и садукеите решили да се отърват от Исус и да си възвърнат властта над хората.

Те арестували Исус и го отвели пред висшия първосвещеник, който го попитал: „Ти ли си Христос, Син на Благословения?“

Исус отговорил: „Аз съм; и ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци.“13 (Това се отнася за окончателния съд на света, за който Исус е казал, че ще извърши.)

Първосвещеникът веднага го обвинил в богохулстване заради това, че твърди, че е Бог. И те всички отсъдили, че заслужава смърт.

Заради това, че Еврейският закон не е позволявал смъртно наказание, религиозните водачи отвели Исус пред окупиращото Римско правителство и изискали Неговата смърт. (Следователно, както евреите, така и езичниците са участвали в Неговата смърт).

Пилат Понтийски, Римският управител на района, е имал последната дума. Той е вярвал, че Исус трябва да бъде пуснат на свобода. Но фарисеите и садукеите са насъскали тълпите да поискат Исус да бъде убит. Те викали: „Разпни Го! Разпни Го!“. Пилат се поддал на искането на тълпите.

Присъдата: смърт чрез разпъване на кръст, Римският начин за мъчение и смърт.

Исус е знаел, че това ще се случи

Нищо от това не е било изненада за Исус. Много пъти преди разпъването Му, Исус е казвал на учениците, че ще бъде арестуван, бит, разпънат. Той също им казал, че три дни след смъртта и погребването Му, ще възкръсне. Всичко, което Исус е твърдял за Божествения си произход, щяло да бъде доказано, когато бъде възкресен физически.

Войниците отвели Исус, направили Му венец от тръни и го притиснали до главата Му като подигравка и го били.

След това го завързали и бичували с камшик с костни или метални краища. Обикновено, 40 такива удари са били достатъчни да убият човек.

Неговите китки и ходила са били приковани на кръст, на който Той е увиснал и е умрял от бавно задушаване и сърдечна недостатъчност. Копие е било забито в Него като доказателство за Неговата смърт.

Смъртта на Исус на кръста не е била естествено последствие от Неговите чудеса и твърдения. Той не е бил оставен на тяхната милост.

Исус вече е бил доказал, че е имал абсолютна власт над природата, болестите и смъртта. Той е излекувал толкова много хора, дори и върнал хора към живот. В този смисъл, Исус е могъл да избегне кръста във всеки един момент.

Това е било еквивалент на все едно някой да се наведе и да си потопи главата под водата и да избере умишлено да се удави, когато е имал възможността да си вдигне главата във всеки един момент. Исус е избрал да умре.

Преди Неговия арест, Исус е казал за живота си: „Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам“14. Той го е направил съвсем умишлено. Било е планирано. Преднамерено.

Защо Исус е позволил да бъде разпънат?

До известна степен, ние действаме по начини, по който се противопоставяме на Божиите заповеди. Просто набързо прегледайте новините всеки ден – расизъм, убийства, сексуално насилие, лъжи, алчност, корупция, тероризъм, войни и т.н. Като хора, ние имаме огромни тенденции да объркваме всичко – нашия живот и живота на другите. Бог ни вижда като изгубени, слепи и под осъждане заради нашите зли действия.

Помислете колко страдащи и скърбящи сме, когато чуем, че 6-годишно момиченце е отвлечено от семейството си за сексуален тормоз. Това е такова оскърбление за нашите морални ценности, че дори и тези, които са против смъртната присъда, може да се изкушат да я поискат.

И така, целият ни грях е едно оскърбление за Бог. Целият ни грях го натъжава. Ние не живеем по своите собствени стандарти, още по-малко Той. Ако сме честни, ние се отвращаваме понякога дори от самите себе си. Така че какво ли ще види светият Бог?

Бог казва, че заплатата за греха е смърт15. Ето защо в Стария Завет виждаме Бог да заповядва на израелтяните да жертват по едно агне веднъж годишно за опрощение на техните грехове. Агнето умира вместо тях. Но това е било временно опрощение. Те трябвало да правят това всяка година.

Когато идва Исус, пророк Йоан Кръстител казва за Исус, че „Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“16.

Исус дойде да поеме наказанието за греха на човечеството, за нашия собствен грях, вместо нас. Вместо да умрем ние и да бъдем вечно отделени от Бог, Исус заплати за нашия грях на кръста, за да бъдем ние опростени завинаги и да имаме вечен живот.

Точно за това дойде Исус като наш Спасител, за да ни спаси от Божието осъждане и заплатата за нашия грях. Всеки грях, който някога сте направили или ще направите, Исус е бил наясно с него, докато е висял на кръста. Исус пое наказанието за нашите грехове вместо нас.

Тайната вечеря на Да Винчи

Виждали сте известната картина, нарисувана от Леонардо да Винчи - „Тайната вечеря“, на която Исус седи на масата със своите ученици от двете Му страни. Да Винчи е изобразил вечерята, която те имали в нощта преди Исус да бъде арестуван и разпънат.

На тази „Тайна вечеря“, Исус казва на учениците си, че Неговата кръв „за мнозина се пролива за прощаване на греховете“17.

Исус, който не е извършил никакъв грях, заплати за нашите грехове на кръста. Не е честно. Не заслужаваме Той да получи това наказание вместо нас. Защо би го направил?

Казано ни е: „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“18

Нашата реакция към разпъването на Исус

Какво иска Той от нас? Да Му се реваншираме и да си заслужим нашето опрощение? Не. Ние никога няма да сме достойни за това, което Той направи за нас. Това, което Той иска, е просто… да вярваме в Него. Той иска да приемем Неговата жертва и пълно опрощение като безплатен дар.

Странното е, че много хора не искат да го приемат. Те искат да си заслужат тяхното спасение. Техният път към Рая. Те искат да покажат чрез своите собствени усилия, че са достойни за връзка с Бог. Но Исус казва за тях, че те умират в своя грях и получават осъждане, защото отхвърлят това, което Бог е направил за тях.

Апостол Петър казал за Исус: „всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете“19

Но не само опрощение, а също и вечен живот и близка, лична връзка с Бог сега, в този живот. Получаваме ги, защото Исус умря на кръста за нас.

Исус не просто понесе наказанието за нашите грехове. Той премахна стената, която стоеше между нас и Бог. Той ни предложи много повече от опрощение. Предложи ни възстановяване на отношенията ни с Бог, пълно приемане, пълна връзка с Него, така че да познаем Неговата любов към нас.

Това е като милиардер, който не само опрощава дълга на някого, но и също така и му дава цялото си състояние.

Вечният живот и раят са безплатни дарове „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ“20.

Исус дойде в света, за да умре за нас, да ни предостави начин да го познаваме лично. Наше е решението дали ще получим този дар чрез връзката, която Той ни предлага.

В заключение, Исус казва: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“21.

Какво ни предлага Той

Всеки, който ще покани Исус в живота си и приеме Неговия безплатен дар на опрощение и вечен живот, започва вечна връзка с Него.

След Неговото разпъване, те погребали Исус в гробница и поставили Римски войници да я пази. Защо? Исус на няколко пъти казал, че три дни след погребването Му, Той ще възкръсне от мъртвите. Това ще докаже всичко, което Той е казвал за себе си.

Три дни по-късно, гробницата е празна. След това Исус физически се е явил пред учениците си много пъти, на тълпа от 500 човека и на отделни хора. Всеки от Исусовите ученици отива в различни части на света да проповядва Исусовото учение. Всеки един от тях е бил измъчван на различни места, дотолкова са били убедени в Исусовата идентичност.

Наше е решението дали да приемем Неговата прошка, като се движим към Него, молейки го да ни прости и да дойде в живота ни.

Йоан го казва добре в Библията: „И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.“22

Исус изрично казва, че „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.“23

Исусовата молитва точно преди смъртта Му: „Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.“24

Искате ли да помолите Исус Христос да дойде живота ви сега? Ето как можете да го направите:

„Исусе, моля те да дойдеш в живота ми. Прости ми греховете. Благодаря ти, че умря на кръста за мен. Води живота ми както ти желаеш. Благодаря ти, че идваш в живота ми сега и ми предлагаш връзка с теб. Амин.“

Ако току-що поканихте Исус в живота си, Неговото разпъване означава, че сте приели Неговия безплатен дар, опростени сте и имате вечна връзка с Него. Натиснете на линка по-долу, за да започнете да израствате във връзката си с Него.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да дойде в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

(1) Йоан 8:12 (2) Матей 9:35 (3) Марк 4:41 (4) Матей 23:4 (5) Матей 15:9 (6) Йоан 5:18 (7) Йоан 8:19 (8) Йоан 12:45; 14:9 (9) Йоан 12:44; 14:1 (10) Марк 9:37 (11) Йоан 15:23 (12) Йоан 5:23 (13) Марк 14:61,62 (14) Йоан 10:18 (15) Римляни 6:23 (16) Йоан 1:29 (17) Матей 26:28 (18) Римляни 5:8 (19) Деяния на апостолите 10:43 (20) Римляни 6:23 (21) Йоан 14:6 (22) 1 Йоан 4:16,17 (23) Йоан 5:24 (24) Йоан 17:25,26


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More