Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Къде е Бог по време на трагедията?

Задавали ли сте си въпроса „Господи, къде си?“ За какво точно мога да разчитам на Бог?

До каква степен можем да разчитаме Бог да ни помогне? Дали въобще можем да се обърнем към Него...както в кризисни ситуации, така и в мирни времена?

Кой е Бог?

Бог е Създателят на вселената, който копнее да го познаваме. Затова всички ние сме тук. Той желае да разчитаме и да изпитваме Неговата сила, любов, справедливост, светост и състрадание. Затова Той казва на всеки, който желае: „Ела при Мен.“

За разлика от нас, Бог знае какво ще се случи утре, следващата седмица, година и век. Той казва, „Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края“1

Той знае какво ще се случи в света. По-важното е, че Tой знае какво ще се случи в твоя живот и може да бъде до теб, ако избереш да Го включиш в своя живот. Той ни казва, че може да бъде наше „прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти,“2 Но ние трябва да положим усилие искрено да го потърсим. Той казва, „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.“3

Къде е Бог в трудни времена?

Това не означава, че тези, които познават Бог няма да преминават през трудности. Когато терористични нападения причиняват страдание и смърт и тези, които познават Бог, ще изпитат страдание. Разликата е, че те ще изпитат мир и сила, които идват от Божието присъствие. Един последовател на Исус Христос казва следното: „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.“4 Реалността ни показва, че ние ще имаме проблеми в живота. Въпреки това, ако преминаваме през тях познавайки Бог, можем да реагираме по различен начин и със сила, която не идва от нас. Няма проблем, който да не може да бъде надминат от Бог. Той е над всеки проблем, който може да ни застигне и не сме оставени сами да се справяме с тях.

Божието Слово ни казва „Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него.“5 и „Господ е близо при всички, Които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им и ги избавя“6

Исус Христос казва на последователите си тези утешителни думи „Не продават ли се две врабчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви. А вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.“7 Ако наистина се обърнете към Бог, Той ще се погрижи за вас така както никой друг не би могъл.

Бог и нашата свободна воля

Бог е създал човечеството със способността да прави избори. Това означава, че Той не ни насилва да имаме връзка с Него. Той ни позволява да го отхвърлим и да вършим други зли дела. Той би могъл да ни накара да го обичаме. Той би могъл да ни накара да сме добри. В такъв случай каква би била връзката ни с Него? Това въобще не би била връзка, а принудително, напълно контролирано подчинение. Вместо това Той ни даде човешкото достойнство, идващо от свободната воля.

Естествената ни реакция е да извикаме от дълбините на душата си....“Но Господи, как можа да допуснеш нещо толкова лошо да се случи?“ Как бихме искали Бог да се държи? Бихме ли искали Той да контролира действията на хората? В случай на терористично нападение, какъв брой жертви би било приемливо да допусне Бог?! Бихме ли се чувствали по-добре ако Бог позволи смъртта само на стотина души? Ще предпочетем ли Бог да допусне смъртта само на един човек? Все пак ако Бог предотврати смъртта дори на един човек, вече нямаме свободен избор. Хората избират да игнорират Бог, да предизвикват Бог, да вървят по собствен път и да вършат ужасни дела против другите.

Тази планета не е безопасно място. Някой може да ни застреля. Можем да бъдем блъснати от кола. Може да се наложи да скочим от сграда, атакувана от терористи. Има безброй други неща, които могат да ни се случат в тази сурова среда, наречена Земя – мястото, където волята на Бог не винаги се слуша. Въпреки това, не Бог е оставен на милостта на хората, а точно обратното. Ние сме оставени на Неговата милост – за щастие. Това е Богът, който създаде вселената с безбройните звезди, просто изричайки „Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните, годините;8 Това е Богът, който казва че „царува над народите; Бог седи на светия Си престол.“9 Той е неограничен в сила и мъдрост. Дори проблемите да изглеждат непреодолими в нашите очи, ние имаме невероятно способен Бог, който ни напомня, „Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо мъчно за Мене?“10 По някакъв начин Той е способен да поддържа свободата на грешните хора и все пак да постигне волята си. Бог ясно казва „Който зове хищна птица от изток, От далечна земя мъжа по намерението Си; Да! рекох, и ще направя да стане; Намислих, и ще го извърша.“11 и това може да бъде извор на утеха ако нашите животи са предадени на Него. „на горделивите се противи, а на смирените дава благодат“12

Къде е Бог, когато го отхвърляме?

Много от нас – дори всички ние избираме да оставим настрана Бог и Неговите пътища. В сравнение с други, особено в сравнение с терорист, можем да се смятаме за заслужаващи уважение, любящи хора. Но в неподправената искреност на сърцата си, ако бихме се изправили пред Бог, то бихме се изправили, осъзнавайки греха си.

Когато започнем да се обръщаме към Бог в молитва, не сме ли хванати натясно, прекъснати от усещането, че Бог добре познава нашите мисли, действия и егоизъм? Ние сме се отдалечили от Бог чрез нашия начин на живот и действия. Често живеем сякаш ние можем да управляваме живота си добре и без Него. Библията казва „Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки от своя път;“13

Последствията? Нашия грях ни е отделил от Бог и влияе не само на този живот. Наказанието за греха е смърт или да бъдем вечно отделени от Бог. Въпреки това, Бог е снабдил начин да ни бъде простено и да Го познаваме.

Бог ни предлага любовта си

Бог дойде на земята да ни спаси. "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."14

Бог познава болката и страданието, което срещаме в този свят. Исус изоставя безопасността и сигурността на Своя дом и идва в трудната среда, в която ние живеем. Исус се изморяваше, познаваше глад и жажда, бореше се с обвинения от другите, семейството и приятелите му се отрекоха от него. Исус преживя далеч повече от ежедневните трудности. Исус, Божият Син в човешка форма, доброволно пое всички наши грехове върху Себе Си и понесе смъртното наказание. "От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас.“15 Той премина изтезания, умирайки бавно и унизително от задушаване, разпънат на кръст, за да ни бъде простено на нас.

Исус предварително е казал, че ще бъде разпънат на кръст. Той казал, че три дни след смъртта си ще се върне към живота, доказвайки че Той и Бог. Той не е казал, че ще се прероди някой ден. (Кой би разбрал, ако тогава се беше преродил?) Той казал, че три дни след като е погребан, ще се покаже физически жив на тези, които са свидетели на разпъването Му на кръст. На този трети ден гробът на Исус е намерен празен и много хора свидетелстват, че са Го видели жив.

Бог ни кани да бъдем с Него в рая

Той ни предлага вечен живот сега. Ние не можем да го спечелим. "а Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.“16 Това е подарък, който Бог ни предлага и го получаваме, когато Го помолим да дойде в живота ни. Ако се покаем за греховете си и се обърнем към Бог, можем да получим подаръка на вечен живот чрез Исус Христос. Много е просто. „Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.“17 Той иска да дойде в живота ни.

А какво да кажем за рая? Библията ни казва, че Бог "положил е и вечността в тяхното сърце"18. Може би това означава, че ние в сърцата си знаем как би изглеждал един по-добър свят. Смъртта на наши близки ни убеждава, че нещо не е наред в този живот и свят. Някъде дълбоко в душите си знаем, че има много по-добро място за живеене, където сме свободни от сърцеразбиващи трудности и болка. Със сигурност Бог има по-добро място, което ни предлага. Там ще цари напълно различен ред, където Неговата воля ще бъде изпълнявана през цялото време. В този свят Бог ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.19 И Бог, чрез Неговия Дух, ще живее в хората по такъв начин, че те никога няма да грешат отново.20

Терористичните атаки са достатъчно ужасяващи събития. Да откажеш вечна връзка с Бог, която Исус ти предлага, би било по-лошо. Не само от гледна точка на вечния живот, а и от гледна точка на това, че няма друга връзка в този живот, която да се сравни с връзката с Бог. Той е целта ни в живота, нашия източник на утеха, мъдрост в объркани времена, нашата сила и надежда. "Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него."21

Някои казват, че Бог е просто патерица, но вероятно единствено на Него можем да се подпрем.

Исус казва, „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“22 За тези, които разчитат на Исус през техния живот, Той казва, че градят живота си на Скала. Каквато и криза да те атакува в този живот, Той може да те запази силен.

Къде е Бог? Той може да дойде в живота ти

Можеш да приемеш Исус в живота си още сега. "А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име."23 Чрез Исус Христос се връщаме при Бога. “Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен”24 Исус предлага, "Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене."25

Сега можеш да помолиш Бог да влезе в живота ти. Можеш да го направиш чрез молитва. Молитвата означава да говориш откровено с Бог. В този момента можеш да се обърнеш към Бога като му кажеш нещо подобно от сърце:

"Господи, в сърцето си съм се отдалечил от Теб, но искам да променя това. Искам да Те познавам. Искам да приема Исус Христос и Неговата прошка в живота си. Не искам повече да бъда отделен от Теб. Бъди Господ в живота ми от този ден нататък. Благодаря ти, Господи."

Покани ли Бог в живота си искрено сега? Ако си, има много неща, които да очакваш. Бог обещава да направи настоящия ти живот с по-голямо удовлетворение заради това, че Го познаваш.26 А къде е Бог? Той обещава да направи Своя дом в теб27 и ти дава вечен живот.28

Без значение какво се случва в света около теб, Бог ще бъде до теб. Дори хората да не следват Божиите пътища, Бог е способен да използва лошите обстоятелства и да изпълни своя план въпреки тях. В крайна сметка, Бог е в контрол на събитията в света. Ако ти принадлежиш на Бог, тогава можеш да се облегнеш на обещанието, че "всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение."29

Исус Христос казва, "Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света."30 Той обещава никога да не ни разочарова и никога да не ни изостави.31

 Току-що помолих Исус да влезе в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да влезе в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

(1) Исая 46:9 (2) Псалми 46:1 (3) Еремия 29:13 (4) 2 Коринтяни 4:8-9 (5) Наум 1:7 (6) Псалми 145:18-19 (7) Матей 10:29-31 (8) Битие 1:14 (9) Псалми 47:8 (10) Еремия 32:27 (11) Исая 46:11 (12) Яков 4:6 (13) Исая 53:6 (14) Йоан 3:16-17 (15) 1 Йованово 3:16 (16) Римляни 6:23 (17) 1Йоаново 5:12 (18) Еклесиаст 3:11 (19) Откровение 21:4 (20) Откровение 21:27; 1 Коринтяни 15:28 (21) Псалми 34:8 (22) Йоан 14:27 (23) Йоан 1:12 (24) Йоан14:6 (25) Откровение 3:20 (26) Йоан 10:10 (27) Йоан 14:23 (28) 1 Йованово 5:11-13 (29) Римляни 8:28 (30) Йоан 14:27 и 16:33 (31) Евреи 13:5

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP