×
ТЪРСЕНЕ
EveryStudent.bg
Безопасно място за изучаване
 на въпроси за живота и Бог
Други

Какво представлява рая? Има ли наистина рай?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Въпрос: „Как ще изглежда рая и къде е той? Истински ли е?“

Нашият отговор: Да, наистина има рай.

Това, което повечето хора наричат „рай“, всъщност представлява един вечен град, който Библията нарича „новият Ерусалим“1. Той ще бъде грандиозен! Ето малка част от това, което ще представлява рая.

Ще има река, бистра като кристал, която ще тече от трона на Бог и на Агнето [Исус] надолу през средата на града. От двете страни на реката ще бъде дървото на живота, което ще дава плод дванадесет пъти в годината. Улиците ще бъдат от чисто злато, подобно на прозрачно стъкло. Стените на града ще бъдат украсени с всякакви скъпоценни камъни - смарагд, оникс, аметист, топаз и др. Няма да има нужда от слънце или луна или пък от храмове и църкви, където хората да търсят Бога. Бог със самото си присъствие ще осветява града.2

И така, истинската красота на небето ще бъде тази:

"Сега Божието обиталище е с хората и той ще живее с тях. Те ще бъдат неговият народ, а сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техният Бог. Той ще изтрие всяка сълза от очите им и смърт вече няма да има, нито ридание, плач или болка, защото старото изчезна... Виж! Правя всичко ново.“3

Небето принадлежи на Исус. Той го е създал. „понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото... всичко чрез Него бе създадено“4.

Въпреки че Исус първоначално дойде на земята като Спасител, един ден Той ще заеме позицията на Съдия. Всички хора ще бъдат физически възкресени от смъртта и всички ще застанат пред съдийския престол на Христос.5

Така че би било полезно да се види какво Исус е казал относно как човек може да отиде в рая.

Много хора мислят, че това става като живеят спазвайки много правила, или поне като се опитват да избегнат сериозни грехове като убийство например.

Но ето какво Исус е казал относно това да отидеш в рая. "...ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство". Книжниците и фарисеите били уважаваните религиозни модели по това време. Те били добрите хора, „светите“ хора!

Исус отново потвърждава това, което пророк Исая е казал. Никой не е достоен за рая. Никой не е достатъчно добър. Това просто не е начинът да достигнем до рая. Ето защо Исус дойде....за да можем да имаме вечен живот.

Ето как става това. В рая може да отиде всеки, който повярва в Исус. " ...всеки, който вярва в Него няма да умре, но ще има вечен живот. Защото Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез Него."6

Когато започнем взаимоотношение с Исус, това е взаимоотношение, което продължава вечно. Нашите имена са записани в Неговата книга на живота. Исус е казал: „който слуша Моето слово и вярва в Този, който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, а е преминал от смърт в живот"7

По отношение на рая, решението зависи от нас дали да отвърнем на призива на Исус и да приемем Неговия дар на вечен живот още сега.

Исус е казал: „Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.“8

В Писанията ни се казва, че в рая ще има множество хора от всяко племе, език и народност, които ще имат вечен живот заради вярата си в Исус.

Какво всъщност означава да вярваме в Него?

Не означава да вярваме само във факти относно Исус. Има разлика между това да вярваш, че Барак Обама е бивш президент на Съединените Щати и това да го познаваш лично. По същия начин може да вярваш, че Исус е Бог без въобще да го имаш в живота си.

Ето как можете да повярвате в Него и да бъдете сигурни, че имате вечен живот. Моля, вижте и Отвъд сляпа вяра.

 Имам въпрос…
 Как мога да познавам Бог?

Бележки: (1) Откровение 21:2 (2) Откровение 21 и 22 (3) Откровение 21:3-5 (4) Колосяни 1:16 (5) Откровение 20:11-13 (6) Йоан 3:16,17 (7) Йоан 5:24 (8) Йоан 6:40


СПОДЕЛИ:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More