Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Какво е предназначението на живота ми?

Животът придобива повече смисъл, когато знаеш предназначението си.

Представете си един чук. Той е направен така, че да може да забива пирони. Сега си представете, че чукът никога не бива използван. Само си стои в кутията с инструментите. Чукът не го е грижа.

Сега си представете същия чук, но този път с душа и съзнание. Дните си минават, а той си стои в кутията с инструментите. Чувства се странно, но не знае защо точно. Нещо му липсва, но не знае какво.

Тогава един ден някой го изважда от кутията и го използва, за да начупи няколко клона за камината. Чукът се развеселява. Да бъде държан, размахван и да удрят с него по клоните - харесва му. Но в края на деня, все още се чувства незадоволен. Да чупи клони бе забавно, но не беше достатъчно. Нещо все още му липсва.

В следващите дни го използват често. Той изправя изкривен тас на кола, разбива гипсокартон, намества крак на една маса. Но, все още се чувства незадоволен. Копнее за нещо повече. Иска да бъде използван възможно най-често, за да удря, чупи и огъва разни неща. Осъзнава, че не ги е правел достатъчно, за да се почувства задоволен. Той вярва, че ключът към неговото удовлетворение се крие в това да върши всички тези неща още много пъти.

Тогава един ден някой го използва, за да забие пирон. Изведнъж, светлина озарява душата му. Сега той разбира за какво точно е създаден. Неговото предназначение е да забива пирони. Всичко друго просто бледнее в сравнение. Сега той вече знае за какво душата му е копнеела през цялото това време.

Създадени сме по подобие на Бог, за да имаме връзка с Него. Единственото нещо, което може да задоволи душите ни е да имаме връзка с Него. Преди да познаваме Бог, ние сме имали много прекрасни преживявания, но не и това, за което сме предназначени. Може да сме участвали в много благородни цели, но не и за целта, за която сме създадени и която ни дава най-голямо удовлетворение. Августин го обобщава по следния начин: “Ти (Боже) си ни създал за Себе Си и сърцата ни са без покой, докато не намерят своя покой в Теб”.

Връзката с Бог е единственото, което може да задоволи копнежа на душите ни. Исус Христос е казал: "Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее". Докато не започнем да познаваме Бог, ще бъдем жадни и гладни в живота. Опитваме да "ядем" и "пием" всякакви други неща, но гладът и жаждата все си остават.

Ние сме като този чук. Не разбираме какво ще прекрати празнотата и липсата на задоволение в живота ни. Дори докато е затворена в концлагер, Кори Тен Буум открива, че Бог е изцяло удовлетворяващ: „Основата на нашето щастие бе да знаем, че сме скрити с Христос в Бога. Можехме да имаме вяра в Божията любов...нашата Канара, която е по-силна и от най-дълбоката тъмнина”.

Обикновено, когато не допускаме Бог в живота си, се опитваме да намерим удовлетворение в нещо различно от Бог, но то никога не ни достига. Продължаваме да “ядем” и „пием” повече и повече, погрешно мислейки, че това е отговорът на проблема и все пак никога не сме изцяло задоволени. Най-дълбокият ни копнеж е да познаваме Бог, да имаме връзка с Него. Защо? Защото сме създадени за това.

За да научите повече по тази тема, прочетете: Истински живот.

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…
СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP