Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Да познаваш Бог лично

Как мога да познавам Бог? Това ще обясни как да започнеш лична връзка с Бог сега.

Какво да направя, за да започна връзка с Бог? Да чакам да удари гръм? Да се посветя на безкористни, религиозни дела? Да стана по-добър човек, така че Бог да ме одобри? Нито едно от тези. Бог много ясно е казал в Библията как можем да го познаваме. Тази статия ще обясни как можеш да започнеш лична връзка с Бог сега.Първи принцип: Бог те обича и предлага прекрасен план за живота ти

Бог те е създал. И не само това, Той те обича толкова много, че иска да го познаваш сега и да прекараш вечността с Него. Исус е казал: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“1.

Исус е дошъл, така че всеки от нас да може да познава и разбира Бог по близък начин. Само Исус може да даде смисъл и цел на живота ни.

Какво ни пречи да познаваме Бог? ...Втори принцип: Всички ние грешим и нашият грях ни разделя от Бог

Ние усещаме това разделение, тази дистанция от Бог заради греха ни. Библията ни казва: „всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път“.2

Дълбоко в нас, поведението ни може да бъде бунтуване или безразличие към Бог и Неговите пътища, но всичко това е доказателство за онова, което Библията нарича грях.

Последствията от греха в живота ни са смърт - духовно отделяне от Бог.3 Въпреки че можем да се опитваме да се доближим до Бог по свой начин - ние неизбежно се проваляме.

Има разстояние, празнина между нас и Бог. Стрелките показват нашите усилия да достигнем Бог, като правим добро на другите, чрез религиозни ритуали, като се опитваме да бъдем добри хора и т.н. Но проблемът е, че нито едно от тези усилия действително не покрива или премахва греха ни.

Това е като да имаш малко пари в банковата сметка и да се опитваш да покриеш големи дългове от кредитни карти. Грехът ни е познат за Бог и стои като бариера между нас и Него. Освен това, Библията казва, че наказанието за греха е смърт. Ние би трябвало да сме вечно разделени от Бог.

Но... Бог е направил нещо за нас.

Тогава как да имам връзка с Бог?Трети принцип: Исус Христос е заплатил наказанието за нашия грях вместо нас. Сега Той ни предлага напълно да ни прости и да имаме близка връзка с Него.

Исус Христос е поел всичките ни грехове - знаейки всичко, което сме направили или ще направим – страдал е и е заплатил за нас с живота си на кръста. Исус е умрял вместо нас. Той е направил това поради огромната си любов към нас.

"Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост"4

Заради смъртта на Исус на кръста, не е нужно нашият грях да ни разделя от Бог повече.

"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот"5.

Исус е „образ на невидимия Бог... понеже чрез Него бе създадено всичко“6.

Исус не само е умрял за нашите грехове, Той е възкръснал от мъртвите.7 Когато е възкръснал, Той е доказал без никакво съмнение, че с право може да обещава вечен живот - че Той е Божият Син и единственият начин, чрез който можем да познаваме Бог. Ето защо Исус е казал: "Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене"8

Вместо да се опитваме все повече и повече да достигнем до Бог, Той ни казва как можем да започнем връзка с Него сега. Исус ни казва: „елате при Мен“. "Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му“9. Любовта му към нас го е накарала да понесе кръста. И сега Той ни кани да дойдем при Него, за да можем да започнем лична връзка с Бог.

Не е достатъчно само да знаем това, което Исус е направил за нас. За да имаме връзка с Бога, трябва да го приемем в живота си…Четвърти принцип: Трябва да приемем Исус Христос като Спасител и Господ.

В Библията се казва: "на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име"10.

Приемаме Исус чрез вяра. "Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой."11

Да приемем Исус означава да вярваме, че Исус е Божият Син, както сам е казал, и след това да го поканим да ръководи и направлява живота ни.12
Исус е казал: "Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно"13

Това е и поканата на Исус. "Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене."14

Как ще отговориш на поканата на Бог?

Разгледай тези два кръга:Живот, ръководен
от теб

ти си на трона

Исус не е част от живота ти

Решенията и действията са правени само от теб, което често води до неудовлетворение.Живот, ръководен
от Христос

Исус е част от живота ти и е на трона

ти си подвластен на Исус

Виждаш влиянието и напътствието на Исус в живота си.


Кой от кръговете описва най-добре живота ти?

Кой от кръговете би искал да описва живота ти?

Започни връзка с Исус…Можеш да приемеш Исус сега. Спомни си, че Той казва: "Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене."15

Искаш ли да отговориш на поканата Му? Ето как.

Точните думи, които казваш, за да предадеш живота си на Бог, не са толкова важни. Той знае намеренията на сърцето ти. Ако не си сигурен как да се помолиш, това може да ти помогне:

“Исусе, Господи, искам да Те познавам. Искам да бъдеш в живота ми. Благодаря Ти, че даде живота си на кръста за мен, така че аз да мога да бъда напълно приет/а от Теб. Само Ти можеш да ми дадеш силата да се променя и да стана човека, който ме създаде да бъда. Благодаря Ти, че ми прости и че ми даваш вечен живот с Бог. Предавам живота си на Теб. Амин.”

Ако си помолил Исус да дойде в живота ти, бихме искали да ти помогнем да познаваш Исус по-добре. Можеш да използваш някоя от следните връзки по-долу.

 Току-що помолих Исус да дойде в живота ми (полезна информация)…
 Имам въпрос…

(1) Йоан 3:16 (2) Исая 53:6 (3) Римляни 6:23 (4) Тит 3:5а (5) Йоан 3:16 (6) Колосяни 1:15,16 (7) 1 Коринтяни 15:3-6 (8) Йоан 14:6 (9) Йоан 7:37,38 (10) Йоан 1:12 (11) Ефесяни 2:8,9 (12) Йоан 3:1-8 (13) Йоан 10:10 (14) Откровение 3:20 (15) Откровение 3:20

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP