Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Чува ли Бог нашите молитви?

Как да се помоля? Какво да направя, за да ме чуе Бог?

от Мерилин Адамсън

Познаваш ли някого, който наистина вярва в Бог? Когато бях атеист, имах добра приятелка, която се молеше често. Тя всяка седмица ми говореше за нещо, за което се доверяваше на Бог, че Той ще се погрижи. И всяка седмица виждах как Бог прави нещо необичайно, за да отговори на молитвата ѝ. Знаеш ли колко трудно е за един атеист да наблюдава това седмица след седмица? След известно време това да е "случайност", не звучеше като много добър аргумент.

Тогава защо Бог би отговорил на молитвите на моята приятелка? Основната причина е, че тя имаше връзка с Бог. Тя искаше да Го следва. И тя всъщност се вслушваше в това, което казва Той. В съзнанието ѝ, Бог имал правото да я напътства в живота, а тя Му позволяваше Той да го прави! Когато се молеше за нещо, това беше естествена част от връзката ѝ с Бог. Чувстваше се много приятно да отиде при Бог със своите нужди, притеснения и въпроси в живота си. Освен това, тя беше убедена (от това, което четеше в Библията), че Бог иска тя да разчита на Него по този начин.

До голяма степен тя показваше какво значат думите от Библията: "И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша"1 и "Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва..."2

Защо Бог не отговаря на молитвите на всеки?

Най-вероятно е защото нямат връзка с Бог. Те може да знаят, че Бог съществува и дори да Го почитат от време на време. Но хората, чиито молитви изглежда не биват отговорени, вероятно нямат взаимоотношения с Него. Освен това, те никога не са получили от Бог пълна прошка за греховете си. Може би се питаш какво общо има това с молитвите? Ето и обяснение: "Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува."3

Напълно естествено е да чувстваме тази раздяла от Бог. Когато някой се моли на Бог за нещо, какво обикновено се случва? Започва с: "Боже, наистина имам нужда от помощта Ти за този проблем..", след което продължава със: "съзнавам, че не съм съвършен човек и нямам правото да Те моля за това.." и тогава осъзнава собствения си грях. И не само той осъзнава това, Бог също е наясно. Казва си: "кого заблуждавам?" Това, което може би той не знае, е как може да получи прошка от Бог за всичките си грехове. Той може да не знае, че има възможност да има връзка с Бог, така че Бог да го чуе. Това е основата, за да отговори Бог на молитвите ни.

Как да се моля: Основата

Първо трябва да започнеш връзка с Бог. Ето защо. Представи си, че Иван попита ректора на Софийския университет да му подпише договор за заем за кола. Ако Иван не познава лично ректора на Софийския университет, договора няма да бъде подписан. И все пак, ако дъщерята на ректора помоли баща си да подпише договора съвместно с нея - тя няма да има проблем. Взаимоотношенията имат значение.

С Бог, когато един човек е дете на Бога, когато принадлежи на Него, Бог го познава и чува молитвите му. Исус е казал: "Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават...Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми."4

Когато става дума за Бог, познаваш ли Го наистина и познава ли те Той? Имаш ли връзка с Него, която дава основание на Бог да отговори на молитвите ти? Или Бог е далечен, само като идея в живота ти? Ако Бог е далечен, или не си сигурен, че познаваш Бог, ето как можеш да започнеш връзка с Него сега: Как да познавам Бог?

Ще отговори ли Бог със сигурност на молитвата ми?

За тези от вас, които не познават Бог и не се уповават на Него, Исус изглежда много щедър в думите си: "Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде."5 Да „пребъдем“ в Него и в думите Му означава да водим живота си като сме наясно с Него, уповавайки се на Него и слушайки това, което Той казва. Тогава сме в състояние да Го помолим за каквото и да е. Ето още едно изискване: "И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него."6 Бог отговаря на молитвите ни според Неговата воля, мъдрост и любов към нас, Неговата светост и т.н.

Препъваме се обаче, когато мислим, че знаем волята на Бог, само защото определено нещо има логика за нас! Предполагаме, че има само един правилен „отговор“ на определена молитва, като решаваме, че тя със сигурност ще бъде по Божията воля. И тук нещата стават сложни. Живеем в границите на времето и знанието. Имаме само частична информация за ситуацията и последствията от нея в бъдещето. Божието разбиране няма граници. Как едно събитие ще се разиграе в хода на живота и историята е нещо, което само Той знае. И Той може да има намерения, които далеч надхвърлят това, което дори бихме могли да си представим. Така че Бог няма да направи нещо, само защото ние сме преценили, че то трябва да бъде по Неговата воля.

Какво е склонен да направи Бог?

Стотици страници могат да бъдат написани относно намеренията на Бог за нас. Цялата Библия описва връзката, която Бог иска да имаме с Него и живота, който Той иска да ни даде. Ето няколко примера:

"Господ ще чака за да се смили за вас, И по тая причина ще се превъзнесе за да ви пожали; Защото Господ е Бог правосъден; Блажени всички, които Го чакат." "Колкото за Бога, Неговият път е съвършен...Той е щит на всички, които уповават на Него."8 "Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост."9

Въпреки това, най-голямата проява на любовта и отдадеността на Бог към нас е в това: Исус е казал, "Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си."10 Това е, което Исус е направил за нас. Така че, "Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?"11

А молитвите, които не са чути?

Хората се разболяват и дори умират; финансовите проблеми са реалност, както и всички трудни ситуации, които могат да се появят. Какво правим тогава?

Бог ни казва да даваме опасенията си на Него. Дори ако ситуацията продължава да бъде мрачна, "всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас".12 Обстоятелствата ни могат да изглеждат извън контрол, но не са. Когато целият свят сякаш се разпада, Бог може да ни задържи. Тогава човек може да бъде много благодарен, че познава Бог. "Господ е близо. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса."13 Бог може да даде решение за проблема в пъти по-добро от това, което бихме си представили, че е възможно. Вероятно всеки християнин може да изброи примери за това в собствения си живот. Но ако обстоятелствата не се подобряват, Бог все още може да ни даде мир в това време. Исус е казал: "Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои."14

Тогава, (когато обстоятелствата все още са трудни) Бог иска от нас да продължим да Му вярваме - да „ходим с вяра, а не с виждане“, както казва Библията. Това не е сляпа вяра. Една кола, която се движи по моста Голдън Гейт, е напълно придържана от добросъвестността на моста. Няма значение как се чувства шофьорът, какво мисли, или какво обсъжда с някого до себе си. Това, което позволява колата да премине безопасно от другата страна е добросъвестността на моста, на която шофьорът е склонен да се довери.

По същия начин, Бог иска от нас да се доверим на Неговата добросъвестност, състрадание, любов, мъдрост и праведност за нас. Той казва: "Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост."15 и "Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище."16

Как да се помоля?

Бог предлага да отговори на молитвите на децата Си (тези, които са Го приели в живота си и искат да Го следват). Той иска да предаваме всички наши притеснения на Него в молитва и Той ще действа по тях според волята Си. Докато се борим с трудностите, трябва да предаваме грижите си на Бог и да получаваме мир от Него, с който да се изправим срещу обстоятелствата. Колкото по-добре Го познаваме, толкова по-склонни сме да Му се доверяваме.

За повече относно характера на Бог, прочети и: Кой е Бог? или някоя от другите статии в сайта. Първата молитва, на която Бог отговаря, е молитвата да започнеш връзка с Него.

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…

(1) 1 Йоан 5:14 (2) 1 Петрово 3:12 (3) Исая 59:1,2 (4) Йоан 10:14,27-28 (5) Йоан 15:7 (6) 1 Йоаново 5:14,15 (7) Исая 30:18 (8) Псалми 18:30 (9) Псалми 147:11 (10) Йоан 15:13 (11) Римляни 8:31-32 (12) 1 Петрово 5:7 (13) Филипяни 4:5-7 (14) Йоан 14:27 (15) Еремия 31:3 (16) Псалми 62:8

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP