Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Исус и исляма

Шест въпроса, които последователите на исляма често задават за Исус…

Това ще бъде много уважително представяне за всеки, който иска да научи за Исус. Без предизвикателства. И без никаква критика към никоя религия по никакъв начин.

Ето шестте въпроса, които са отговорени в тази статия:

  1. Била ли е Библията променяна от оригинала?
  2. Казва ли Бог, че една религия ще замени друга: юдаизъм, после християнство, после ислям?
  3. Не е ли богохулство да се каже, че Бог има Син?
  4. Умрял ли е Исус на кръста?
  5. Ако Исус е умрял на кръста, бил ли е Бог мъртъв за 3 дни?
  6. Защо да не гледам на Исус като на пророк?

1. Библията Божието Слово ли е? Или е била променяна с времето?

Като начало, ето няколко твърдения от Библията: "Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне"1.

Божието Слово няма да изчезне. Всичко в него ще бъде изпълнено изцяло до самия край. Отново то казва: "Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат."2

Също: "Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата"3. Цялото Писание е вдъхновено от Бог.

И "Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог ще остане до века"4.

Трябва ли да си зададем въпроса: "Може ли Бог да защити словото си? Може ли Бог да изпълни тези твърдения, че думата Му никога няма да изчезне, никога няма да остане неизпълнена?"

Дали Бог е способен? Да, разбира се. Това е Божието слово за всички хора. Обвиняваме ли самия Бог, че не може да го предпази от промяна?

Нищо не е променяно. Това са само слухове.

Коранът не казва, че Библията е променяна. Точно обратното. Той почита Тората и Библията. Той споменава Тората, "Зебур" (Стария завет и Псалми) и "Инджил" (Новия Завет) многократно.

Когато ислямът е започнал през 6-ти век, 600 години след Исус Христос, Библията вече е била приета за вярна.

Така че, може да попитате, била ли е Библията променяна след 6-ти век? Не. Всичко, което трябва да направите, е да сравните днешната Библия с Библия, която е написана отдавна.

Можем да намерим цели Библии още от 300 г. сл. Хр., стотици години преди Корана. Можете да намерите такава в Лондонския музей, във Ватикана и на много други места. Ако сравните днешната Библия с Библиите от 300 г. сл. Хр., Библията, която имаме днес, е същата като тогава.

Знаехте ли, че днес има около 25 000 ръкописи на части от Новия завет? Когато историците сравнили тези ръкописи, те стигнали до извода, че Новият Завет, който имаме днес, е поне 99.5% точен спрямо оригинала. Няма промяна.

(Разликите от 0.5% се отнасят до правописа, но без да променят смисъла им.)

Също така може да сте запознати с по-новите археологически открития за свитъците от Мъртво море. Те са открити в пещерите Кумран, в близост до северозападния бряг на Мъртво море.

Изследователите са сравнили Библията, която имаме днес, с това, което са открили, и са се оказали много сходни, почти еднакви.

Не позволявайте на никого да ви каже, че Новият Завет или Библията са били променяни от оригинала. Това просто не е исторически вярно.

Библията не е била променяна.

Добре, но какво ще кажете за това да има четири Евангелия? Не са ли това различни Писания, различни едно от друго?

Да, има четири Евангелия: Матей, Марко, Лука и Йоан в Новия Завет. Те всъщност ни помагат да видим, че Библията никога не е била фалшифицирана. Това са четирима свидетели, четири разказа за живота на Исус, какво е казал Той и какво е направил.

Представете си, ако един или двама или да кажем, че четирима души са станали свидетели на автомобилна катастрофа на ъгъла на улицата. И всеки от тях е помолен да разкаже като свидетел за произшествието пред съда. Смятате ли, че всеки ще даде точно същото описание, точно същото свидетелство, дума по дума? Очевидно не. Всеки от тях ще напише от собствената си гледна точка какво е видял. И това се е случило, когато всеки от тези свидетели е написал свидетелството си за Исус, като очевидец на Исус.

Векове наред съдебните системи са включвали свидетели. И за много важни неща не може да бъде думата на един човек срещу думата на друг. Често има нужда от повече от един свидетел. Ето едно твърдение от Новия Завет, цитиращо Стария Завет: "От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа"5.

И не само че има четирима свидетели за Исус, които са написали Евангелията, но има и много повече свидетели. Яков, Павел, Юда, Петър и други са написали останалите книги в Новия Завет.

Йоан е казал: "Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха"6. Те са били очевидци на Исус. Затова са написали това, което са видели.

Ами всички езици, на които е написана Библията, всички преводи?

Библията е написана на иврит и гръцки език. Всяка Библия, независимо от годината, в която е отпечатана, винаги е превод от оригиналните еврейски и гръцки езици. (Библиите никога не се превеждат от английски на английски, например, те винаги се превеждат от оригиналния текст.)

Има някои Библии, които са парафрази, а не са преводи. И те се идентифицират като парафрази. Въпреки това преводите са от оригиналния текст на иврит и гръцки език.

Еврейските и гръцките текстове на Библията са преведени на хиляди езици. Защо? Защото Бог иска всеки човек по света да знае добрата новина за спасението.

Библията не е трудна за превод. Има части от Библията, които са поетични (Притчи, Песен на песните, Псалми). Но същината на самата Библия е написана на много опростен и разбираем език. Не е трудно да се преведе. Фактът, че Библията е разбираемо свидетелство е още една причина да се доверим на Библията.

Ето една истинска история.

"Синът ми ми се обади един ден. Той беше в друга страна, по средата на голяма магистрала, в автомобилна катастрофа. Колата му беше ударена от друга кола и беше обърната на 180 градуса, стоейки по средата на магистралата, в насрещната посока."

Той каза: "Татко, добре съм. Но какво да правя сега?"

Той е в беда. Има нужда от помощ. Мислите ли, че това е времето да му изпратя поетично послание? Поема, която съм запомнил? Не.

Това е времето просто да кажете: "Джон, ето какво трябва да направиш. Ти си в голяма беда и ето как да се измъкнеш от нея". И това наистина е сърцето на Библията. Човечеството е в беда и се насочва към ада. Защото всички са съгрешили и не заслужават Божията слава. И имаме нужда от просто послание за спасение. Библията ни казва как може да ни бъде простено, как можем да имаме близка връзка с Бог, която започва сега и трае вечно. Това е послание, което променя живота ни.

2. Казва ли Бог, че една религия ще замени друга?

Бог възнамерява ли да започнем с юдаизма, след това да преминем към християнството, а след това към исляма?

Не. Бог е последователен. Той никога не се е интересувал от изграждането на религия.

Започвайки от Авраам, Бог ясно ни е разкрил Себе Си, така че да можем да имаме връзка с Него. Връзка, а не религия, е крайната цел на Бог, когато ни е създал.

Да погледнем в началото с Адам и Ева. Те са имали пряка връзка с Бога и всички техни нужди са били посрещнати.

Тогава дяволът се явил на Адам и Ева като змия и ги изкушил. За съжаление те избрали да повярват на дявола и да не се подчинят на това, което Бог им казал. В резултат на това Адам и Ева са развалили отношенията си с Бог.

Но знаете ли какво Бог незабавно казал на дявола? Бог казал, че детето на жената ще бъде враг на дявола. Бог казал, че дяволът ще има частична победа, удряйки петата на детето. Но детето ще направи последния удар, смазвайки главата на дявола.

Ето го:

"Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата."7

Дяволът ще има краткотрайна победа, удряйки петата на потомството на жената.

През цялата история, кой е единственият човек, роден от жена, а не от мъж и жена? Исус, Синът на Мария, нали?

Дяволът ще удари петата на това потомство на жената. Но потомството ще удари главата на дявола. Единственият начин да убиеш змия е да удариш главата ѝ.

Какво означава това? Има само едно обяснение.

Дяволът е ударил Исус на кръста, когато краката и ръцете на Исус са били приковани. Но Исус е направил смазващият удар на дявола. На кръста Исус е победил дявола. Исус заплатил за греховете на цялото човечество, предлагайки прошка на всеки и начин да възстанови отношенията си с Бог.

Пророк Исая написал за това потомство:

"Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито красота та да Го желаем.

Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.

Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.

Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.

Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни."8

За кого говори пророк Исая? Много е ясно. Той говори за Исус. И кога е написано това? Повече от 600 години преди Исус Христос.

От самото начало, през хиляди години, Бог винаги е казвал, че Исус ще дойде и ще умре, точно както четем от Исая. Какво бихте помислили за Бог, ако в последния момент промени мнението си? Какво ще стане ако след хиляди години обещавайки Исус, Бог промени мнението си и Исус не умре за нас? Бог не променя мнението си.

3. Не е ли богохулство да се каже, че Бог има Син?

Бог е дух. И Исус е Божий Син в духовен смисъл, не по физически начин.

Ако някой каже: "Ти си син на кедрите", това означава, че този човек е от Ливан. Или, ако е от Египет, "Ти си син на Нил". Когато казваме, че Исус е Божият Син, това означава, че Исус е от Бога. Това е като титла. Когато ангелът се явил на Мария, той ѝ казал: "Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син". Титла. Християните не вярват, че Бог е имал някакви сексуални отношения с някоя жена.

Исая е казал: "Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира"9.

Той е Бог, който е станал човек, чрез Мария. Той е Бог и Син едновременно, роден от девицата Мария.

Защо мислите, че Бог е позволил Исус да се роди от девицата Мария?

Да се роди от жена, а не от мъж и жена, означава, че Той не е придобил греховната природа на Адам и Ева. Когато Адам и Ева са сгрешили, те са предали греховната природа от едно поколение на друго, чрез своите деца, към нас.

Всички ние сме родени като грешници. Всички ние сме родени с тенденция да правим нещата по своя начин, вместо по Божия. Всички грешим. Затова и пророк Давид е извикал: "в грях ме зачна майка ми". Всички ние сме родени с грях. Живеем като грешни хора и всички се нуждаем от Изкупител.

Но за да ни изкупи Исус, Той трябва да има различна природа. Той трябва да бъде от духа на Бог, от Светия Дух, който няма нищо общо с греха. Исая е казал: "Нито имаше измама в устата Му". В Него няма грях.

В Писанието Бог е придобил формата на горящ храст, когато разкрил Себе Си пред Моисей. Той използвал гласа на небесата, когато говорил на Авраам. Кой може да каже, че на Бог не Му е позволено да придобие формата на човек, за да разкрие Себе Си пред нас?

4. Умрял ли е Исус на кръста?

Как Бог е изпитал Авраам? Той е казал на Авраам да постави сина си на олтара. Докато вървели по планината, синът попитал: "Къде е приноса?" А Авраам отговорил: "Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне". И Бог е дал агне, което Авраам пожертвал на Бога.

Погледнете последователното послание, което Бог ни дава.

Бог пощадява, спасява сина на Авраам с едно агне.

После в Изход отново виждаме важността на агнето. В Изход Бог предупреждава своя народ в Египет, че ще удари египтяните. Ако тези, които вярват в Бог, поставят кръв от агне върху вратата си, ангелът на смъртта ще ги подмине, като ги спаси от смърт. Народът на вярващите е бил спасен от едно агне.

После отново виждаме агне в Левит. Всяка година е заповядано на свещеника да вземе едно агне от града и да го жертва за греховете на онези, които вярват в Бога. Всяка година, едни хора са спасени от едно агне.

Тогава чуваме Йоан Кръстител, който се обръща към една тълпа, казвайки следното за Исус: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"10 Едно Агне, което ще спаси целия свят, всички, които повярват в Него.

Какво щеше да стане, ако Авраам не беше послушал Божия глас или не беше повярвал, че Бог му говори? Точно така, синът му щеше да е мъртъв!

Какво щеше да стане, ако хората не са повярвали на Бог и не са сложили кръвта на агнето на вратите си?

Така че това е въпросът. Преди около 2000 години Исус, Божият Агнец, е висял на кръст и е дал живота си за вас. Ясно ни е казано: "Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас"11.

Ами ако кажете: "Не, не са го разпнали. Той не е бил убит". Този Божий Агнец е бил пожертван, за да заплати за греховете ви и за греха на целия свят. Какво ще стане ако кажете, че Той не е бил убит, че този Божий Агнец не е умрял за вашите грехове, за да ви бъде простено?

5. Ако Исус е умрял на кръста, бил ли е Бог мъртъв за 3 дни?

Страхотен въпрос. Една илюстрация ще ни помогне да отговорим.

Да кажем, че имаме една ваза. В нея няма цветя, няма и вода. Тя е просто пълна с въздух. Каква е разликата между въздуха извън вазата и въздуха във вазата? Въздухът във вазата има форма, нали? Въздухът е един и същ по състав, но този във вазата има форма.

Ако вземем вазата и я разбием в стената, какво ще се случи с въздуха вътре в нея? Ще умре ли? Не, въздухът не може да умре. Вазата може да бъде на хиляди парчета, но нищо не се случва с въздуха, освен да изгуби формата си.

Когато Исус е умрял на кръста, тялото му е умряло, но Духът на Исус, Божият Дух никога не умира. Бог е придобил формата на човек, в Исус. Той е придобил формата на човек, но Исус никога не е бил само човек.

На кръста Исус е заплатил за нашите грехове и е премахнал бариерата, която стоеше между нас и Него. Поради смъртта Му можем да бъдем в мир с Бога. Въпреки че сме били виновни, Божията справедливост е била напълно изпълнена от Исус, Божият Агнец, който пострада за нас. И любовта на Бог се изразява напълно в това, че Исус положи живота си за нас.

Може да кажете: "Това не е честно". И ще сте прави. Не заслужаваме Исус да умре за нас. Но това е било Божието решение за нас. Казваме ли на Бог как трябва да бъде?

Исус е заплатил нашето смъртно наказание, за да не умрем за нашите грехове. Той иска да имаме връзка с Него, да познаваме любовта Му и да имаме вечен живот.

Още една история. Истинска история, която да ви помогне да разберете какво е направил Исус за нас.

Имаше един праведен съдия, който не взимаше подкупи. Той е бил справедлив. Честен. Една дама е била хваната и доведена пред него. Наказанието, което би трябвало да плати, е доживотна присъда или огромна сума, която тя не е имала.

Съдията я попитал: "Виновна ли си или не?"
Тя извикала: "Ваша чест, не мога да платя присъдата, не мога да платя парите. Моля ви смилете се над мен."
Съдията казал: "Аз ви питам: виновна ли сте или не, признавате ли?"
Накрая младата дама казала: "Ваша чест, да, виновна съм".
Той казал: "Тогава платете цената, доживотна присъда или парите". И затворил делото.

Тя започнала да крещи и да плаче и я отвели от съдебната зала в затвора. Съдията свалил тогата си и излязъл на двора. След това отишъл в хазната. И там взел всички пари, които имал, и платил откупа за това момиче. Защо? Защото много обичал момичето. Тя била негова дъщеря. И той изкупил собствената си дъщеря, с всичко, което имал.

Когато съдията свалил тогата си, той е станал като всеки друг човек. И точно това е направил Исус. Той е оставил рая, свалил е робата на славата и е станал като всеки друг човек. И Той умря за нас, така че нашите грехове вече да не ни осъждат и държат вечно разделени от Бога.

Всички пророци са казвали, че Исус ще дойде и ще умре за греховете на света. Исус е единствената надежда на човечеството да има вечен живот.

В началото с Адам и Ева, Бог казал на дявола, че потомството на жената ще смаже главата на дявола и човечеството ще бъде изкупено. Смъртта на Исус и възкресението са победили силата на дявола. Исус е победил греха, смъртта и разделението ни от Бог... нанасяйки смазващ удар на дявола.

6. Защо да не гледам на Исус като на пророк?

Има само един Бог. Ето това e, което знаем, че е вярно за Бог:

Бог е вечен – Той винаги е съществувал, съществува сега и винаги ще съществува.
Бог е свети – без вина, съвършен.
Бог е истинен – думата Му стои винаги, непроменяща се, вярна.
Бог присъства – навсякъде, по всяко време.
Бог е могъщ – силата Му няма ограничение.
Бог е всезнаещ – Той има пълно знание за всичко, винаги.
Бог е създател – няма нещо, което не е създадено от Него.

Има само един Бог. И всичко по-горе е вярно за Него. Знаем го, защото Писанието ни разкрива, че това е истинно за Бога. Той е избрал да представи Себе Си на човечеството, да разкрие тези неща за нас.

Писанието също ни разкрива, че Исус притежава същите тези характеристики като Бог. Както и Божият Дух. Например, да вземем вечността.

Писанието казва за Исус: "То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало."12

Също: "в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено"13

Но ако има само един Бог, как може и Исус да бъде Бог?

На Земята живеем в триизмерен свят. Всеки човек има височина, ширина и дълбочина. Двама души биха могли много да си приличат. Те могат да имат сходни интереси или професии. Но човек не може да бъде същият като друг човек. Те са отделни личности.

Бог, обаче, живее без ограниченията на триизмерната вселена. Той е дух. И Той е безкрайно по-сложен от нас. Ето защо Исус, Синът, може да бъде различен от Отец. И все пак да е същият.

Библията ясно говори за: Бог Син, Бог Отец и Бог Свети Дух. Но тя също така ясно ни казва, че има само един Бог. Ако трябваше да използваме математиката, нямаше да бъде 1+1+1=3. Щеше да бъде 1x1x1=1. Бог е един.

Исая е казал: "Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил"14. Емануил буквално означава "Бог е с нас".

Исус е казал, че да познаваш Него, е да познаваш Бог. Да видиш Него, е да видиш Бог. Да вярваш в Него, е да вярваш в Бог.

За да научите повече за живота на Исус и как е доказал тези твърдения, моля прочетете статията: Отвъд сляпата вяра.

Има обаче още нещо за Бог, което трябва да знаете. Той ви обича и го е грижа за вас.

Исус ни казва: "Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна."15

Исус ни кани: "Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко."16

Всички опити да направим достатъчно за Бог... Исус ни предлага нова свобода. Ние изпитваме Неговата любов и получаваме нова мотивация да бъдем угодни на Бога. Тя не е от страх, а от радост, че Го познаваме.

Един от последователите на Исус, Павел, е изпитал това и е казал:

"Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ."17

Ако искате да научите повече за това, което Исус ни предлага, моля прочетете: Отвъд сляпата вяра.

 Как да започна връзка с Бог?
 Имам въпрос…

Бележки: (1) Матей 5:18 (2) Матей 24:35 (3) 2 Тимотей 3:16 (4) Исая 40:8 (5) 2 Коринтяни 13:1 (6) 1 Йоаново 1:1 (7) Битие 3:14,15 (8) Исая 53:1-6 (9) Исая 9:6 (10) Йоан 1:29 (11) Римляни 5:8 (12) Йоан 1:2,3 (13) Колосяни 1:15,16 (14) Исая 7:14 (15) Йоан 15:9-11 (16) Матей 11:28-30 (17) Римляни 8:38,39

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP