Безопасно място за изучаване
на въпроси за живота и Бог
Безопасно място за изучаване на въпроси за живота и Бог

Има ли Бог?

Съществува ли Бог? Шест откровени причини да вярваме, че Бог наистина съществува.

от Мерилин Адамсън

Няма ли да е прекрасно поне веднъж някои просто да ви покаже доказателство за съществуването на Бог? Без скръстени ръце. Без твърдения като "просто трябва да повярваш". Добре, това е опит откровено да бъдат представени някои от причините, които предполагат съществуването на Бог.

Но първо обмислете това. Когато става въпрос за възможността от съществуването на Бог, Библията казва, че има хора които са видяли достатъчно, но все пак са потиснали истината за Бог.1 От друга страна, за тези които искат да го познават, Бог казва, "ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце"2. Преди да погледнем фактите около съществуването на Бог, попитайте себе си: ако Бог съществува, бих ли искал да Го познавам? Ако е така, ето някои причини, които да обмислите...

1. Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес.

Могат да бъдат дадени много примери, може би безброй, които показват творенията на Бог. Ето няколко:

Земята... размерът ѝ е съвършен. Размерът на Земята и съпътстващата гравитация съдържат тънък слой от предимно азотни и кислородни газове, достигащи само до около 80 километра над земната повърхност. Ако Земята беше по-малка, атмосферата нямаше да може да съществува, подобно на планетата Меркурий. Ако Земята беше по-голяма, атмосферата щеше да съдържа свободен водород като при Юпитер.3 Земята е единствената позната планета снабдена с атмосфера, която съдържа точна смес от газове, за да може да поддържа растения, животни и човешки живот.

Земята е разположена на точното разстояние от Слънцето. Помислете за температурните колебания, които се срещат на Земята, грубо от -30 до +50. Ако Земята беше съвсем малко по-далеч от слънцето, всички щяхме да замръзнем. Само малко по-близо и ще изгорим. Само мъничко отклонение на местоположението на Земята към слънцето ще направи живота на Земята невъзможен. Земята отстои на съвършена дистанция от Слънцето, докато се върти около него със скорост от около 107 000 км/ч. Тя също се върти около оста си, позволявайки цялата повърхност на Земята да бъде правилно загрявана и охладявана всеки ден.

Луната също има съвършен размер и разстояние от Земята за нейното гравитационното притегляне. Луната има основна роля за приливите и отливите, така че океанската вода да не застоява и все пак нашите огромни океани биват задържани от разливане върху континентите.4

Водата... безцветна, без мирис и без вкус, и все пак никое живо същество не може да оцелее без нея. Растения, животни и хората се състоят предимно от вода (близо две трети от човешкото тяло е вода). Ще видите защо характеристиките на водата са изключително пригодени за живот:

Тя има необичайно висока точка на кипене и точка на замръзване. Водата ни позволява да живеем в непостоянна среда с температурни промени, като същевременно запазва телата ни с постоянна температура от 37 градуса.

Водата е универсален разтворител. Това свойство на водата означава, че различни химични вещества, минерали и хранителни вещества могат да преминат през телата ни до най-малките кръвоносни съдове.5

Водата също е химически неутрална. Без да влияе на състава на веществата, които пренася, водата позволява на храни, лекарства и минерали да бъдат погълнати и усвоени от тялото.

Водата има уникално повърхностно налягане. Когато водата е в растение може да потече нагоре, срещу гравитацията, като подава жизнено нужна вода и хранителни вещества до върха на дори най-високите дървета.

Водата замръзва отгоре надолу, така че рибите могат да живеят през зимата.

97% от водата на Земята е в океаните. Но нашата Земя притежава система, предназначена да премахва солта от водата и след това да разпространява водата по земното кълбо. Изпаренията вземат океанските води, като оставят солта и създават облаци, които лесно биват местени от вятъра, за да разпръснат вода по земята - за растенията, животните и хората. Това е система за пречистване и снабдяване, която поддържа живота на тази планета, система за рециклирана и използвана повторно вода.6

Човешкият мозък... едновременно обработва невероятно количество информация. Мозъкът ви улавя всички цветове и обекти, които виждате, температурата около вас, натиска на краката ви спрямо пода, звуците около вас, влажността на устата ви и дори структурата на вашата клавиатура. Мозъкът ви задържа и обработва всички ваши емоции, мисли и спомени. В същото време мозъкът следи всички моменти функции на тялото като дишане, движение на клепачите, глад и движение на мускулите на ръцете.

Човешкият мозък обработва повече от един милион съобщения в секунда.7 Вашият мозък претегля значението на всичката тази информация, като филтрира сравнително маловажната информация. Тази функция ви позволява да се съсредоточите и работите ефективно във вашия свят. Мозъкът работи различно от другите органи. В него има интелект, способността да разсъждава, да поражда чувства, да мечтае и планира, да предприема действия и да общува с други хора.

Окото... може да различава между седем милиона цвята. Има автоматичен фокус и едновременно се справя с изумителните 1,5 милиона съобщения.8 Еволюцията се съсредоточава върху измененията и промените от и в рамките на съществуващите организми. Но все пак еволюцията сама не обяснява напълно първоизточника на окото или мозъка и произлизането на живи организми от мъртва материя.

2. Вселената има начало - какво го е предизвикало?

Учените са убедени, че нашата Вселена е започнала с една огромна експлозия на енергия и светлина, която наричаме Големия взрив. Това е било първоначало на всичко, което съществува: началото на Вселената, началото на космоса и дори началото на самото време.

Астрофизикът Робърт Ястроу, самоопределил се агностик, заявил, че "Семето на всичко, което се е случило във Вселената е засято в този първи миг; всяка звезда, всяка планета и всяко живо същество във Вселената са се появили в резултат на събития, които били на ход в момента на космическата експлозия... Вселената проблесна в съществуване и не можем да разберем какво е предизвикало това да се случи."9

Стивън Уайнбърг, Нобелов лауреат по физика, заявил, че в момента на тази експлозия „вселената била на около сто хиляди милиона градуса по Целзий... и се изпълнила със светлина.“10

Вселената не винаги е съществувала. Тя е имала начало... какво го е предизвикало? Учените нямат никакво обяснение за внезапната експлозия на светлина и материя.

3. Вселената работи чрез едни и същи закони на природата. Но защо?

Голяма част от живота може да изглежда несигурна, но нека видим на какво можем да разчитаме ден след ден: гравитацията остава постоянна, чаша горещо кафе, оставена на плота, ще изстине, Земята се върти през едни и същи 24 часа и скоростта на светлината не се променя - на Земята или на галактики далеч от нас.

Как така можем да определим законите на природата, които не се променят? Защо Вселената е толкова подредена, толкова сигурна?

„Най-великите учени са били поразени колко странно е това. Няма никаква логическа необходимост за една вселена да се подчинява на закони, да не говорим за такава, която спазва законите на математиката. Това учудване извира от признанието, че вселената няма нужда да се държи по този начин. Лесно е да си представим вселена, в която условията се променят непредвидимо от миг до миг, или дори вселена, в която нещата се появяват и изчезват от съществуване.“11

Ричард Файнман, носител на Нобелова награда за квантовата електродинамика, казал: „Защо природата е математична е мистерия... Фактът, че изобщо има закони е цяло чудо.“12

4. Кодът на ДНК информира и програмира поведението на клетките.

Всички инструкции, цялото обучение, цялата подготовка идва с умисъл. Някой, който пише наръчник с инструкции го прави с цел. Знаете ли, че във всяка клетка на нашето тяло съществува много подробен код, който много прилича на този на компютърната програма? Както може би знаете, компютърната програма е направена от нули и единици като тези: 110010101011000. Начинът, по който са подредени казва на компютърната програма какво да прави. Кодът на ДНК във всяка наша клетка е много подобен. Той е съставен от четири химични вещества, които учените съкращават като А, Ц, Г, и Т. Те са подредени в човешката клетка като тези: АААГТЦТГАЦ и т.н. Има 3 милиарда от тези символи във всяка човешка клетка!

Както можем да програмираме телефона си да звъни по дадена причина, така и ДНК командва клетката. ДНК е програма с три милиарда букви, казваща на клетката да действа по определен начин.13

Защо това е толкова удивително? Някой трябва да попита...как тази информационна програма се е появила в човешката клетка? Това не са просто химикали. Това са химически вещества, които дават указания, които кодират по много подробен начин как точно тялото на човек трябва да се развива.

Като обяснение напълно липсват природни и биологични причини, когато е замесена програмирана информация. Не могат да се намерят указания, прецизна информация като тази, без някой умишлено да я е изградил.

5. Знаем, че Бог съществува, защото Той ни преследва. Той постоянно ни търси, за да отидем при Него.

Преди време бях атеист. И подобно на много атеисти, проблемът за хората, които вярват в Бог ме притесняваше много. Защо атеистите прекарваме толкова много време, внимание и енергия, за да опровергаем нещо, което не вярваме, че съществува? Какво ни кара да правим това? Когато бях атеист имах намеренията да се погрижа за тези бедни, измамени хора... за да им помогна да разберат, че надеждата им е напълно необоснована. Ако бъда честна, имах и друг мотив. Докато предизвиквах тези, които вярваха в Бог, имах дълбоко любопитство да видя дали ще ме убедят в обратното. Част от задачата ми беше да се освободя от въпроса за Бог. Ако можех убедително да докажа на вярващите, че не са прави, тогава този въпрос щеше да е извън дневния ред и можех свободно да продължа живота си.

Не осъзнавах, че причината толкова да тежи въпроса за Бог в съзнанието ми е защото Бог настояваше по въпроса. Осъзнах, че Бог иска да бъде познаван. Той ни е създал с намерението да Го познаваме. Той ни е заобиколил с доказателства за Себе Си и Той категорично поставя пред нас въпроса за съществуването Му. Сякаш не можех да избягам от мисълта за съществуването на Бог. Всъщност, денят в който реших да призная съществуването на Бог, молитвата ми започна с "добре, Ти печелиш...". Може би основната причина поради която атеистите са обезпокоени от хората, които вярват в Бог, е защото Бог активно ги преследва.

Не съм единствената, която е изпитала това. Малкълм Магъридж, социалист и философски автор, написал: „Имах представа, че по някакъв начин, въпреки търсенето, аз бях преследван.“ К.С. Луис си спомнил, че „...нощ след нощ, чувствах, дори и за секунда ако мисълта ми се откъснеше от работата, постоянната, непреклонна близост на Него, Когато толкова искрено не желаех да срещам. Предадох се, признах, че Бог е Бог, коленичих и се помолих. В онази нощ сигурно съм бил най-неохотно покаялият се грешник в цяла Англия.“

Луис написал книгата "Изненадан от радостта" като резултат от познаването на Бог. Аз също нямах други очаквания освен с право да призная съществуването на Бог. Но през следващите няколко месеца останах изумена от любовта Му към мен.

6. За разлика от всяко друго откровение на Бог, Исус Христос е най-ясната, най-точна картина на Бог, разкриващ Себе Си на нас.

Защо Исус? Ако погледнем всички световни религии ще видим, че Буда, Мохамед, Конфуций, Моисей самоопределят себе си като учители или пророци. Никой от тях не е твърдял, че е равен на Бог. Изненадващо, но Исус го е направил. Това е, което отличава Исус от всички останали. Той е казал, че Бог съществува и че виждате Него. Въпреки че говорел за Своя Отец на небесата, не го е казвал поради позиция на разделение, но поради много близката им връзка, уникална за цялото човечество. Исус е казал, че всеки, който е видял Него е видял Отца и че всеки който вярва в Него, вярва в Отца.

Той е казал: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“14 Твърдял е, че притежава качества, които принадлежат само на Бог: да прощава греховете на хората, да ги освободи от навиците на греха, да даде по-изобилен живот и да даде вечен живот в рая. За разлика от другите учители, които фокусирали хората около своите думи, Исус насочвал хората към Себе Си. Той не е казал „следвайте думите ми и ще намерите истина“, но е казал: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“15

Какво доказателство е дал Исус, за да претендира, че е божествен? Той е правил това, което хората не могат. Исус правел чудеса. Той лекувал хора - слепи, сакати, глухи, дори възкресил няколко души от мъртвите. Той имал власт над материята - правел храна от нищото, достатъчна, за да нахрани тълпи от няколко хиляди души. Правел чудеса над природата - ходел по повърхността на едно езеро, заповядал на разярена буря да престане за приятелите Си. Хората следвали Исус навсякъде, защото Той постоянно посрещал техните нужди като правел чудеса. Той казвал, че ако не искаш да вярваш на това, което Ти казвам, трябва поне да повярваш в Мен заради чудесата, които виждаш.16

Исус Христос показал, че Бог е благ, любящ, наясно с нашия егоцентризъм и недостатъци и все пак дълбоко желаещ да има отношения с нас. Исус показал, че въпреки че Бог ни вижда като грешници, достойни за Неговото наказание, Неговата любов към нас надвила и Бог дошъл с различен план. Бог Сам придобил формата на човек и приел наказанието за нашите грехове върху Себе Си. Звучи ли абсурдно? Може би, но много любящи бащи с удоволствие биха заменили части от себе си с техните деца в раково отделение, ако биха могли. Библията казва, че причината да обичаме Бога е защото Той първо е обикнал нас.

Исус умря вместо нас, така че ние да можем да бъдем простени. От всички религии, познати на човечеството, само чрез Исус ще видите Бог да се протяга към човечеството, като ни дава достъп до връзка с Него. Исус доказва, че има божествено сърце на любов, посрещайки нашите нужди, като ни привлича към Себе Си. Поради смъртта и възкресението на Исус, Той ни предлага нов живот днес. Можем да бъдем простени, напълно одобрени от Бог и искрено обичани от Него. Той ни казва: „Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост“17. Това е Бог в действие.

Ако искате да знаете повече, изследвайте Исус Христос. Казано ни е: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“18

Бог не ни принуждава да вярваме в Него, въпреки че може. Вместо това, Той ни е дал достатъчно доказателства за Своето съществуване, така че ние доброволно да Му отговорим. Съвършеното разстояние на Земята от Слънцето, уникалните химични свойства на водата, човешкият мозък, генетичният код, броят на хората, които свидетелстват, че познават Бог, разкъсващите мисли в сърцата и умовете ни, да разберем дали има Бог, желанието на Бог да бъде познаван чрез Исус Христос. Ако искате да научите повече за Исус и причините да вярвате в Него, моля прочетете Отвъд сляпата вяра.

Ако искаш да започнеш тази връзка с Бог сега, можеш да го направиш

Това е твое решение, не си принуден да го правиш. Но ако искаш да получиш прошка от Бог и да имаш връзка с Него, можеш да го получиш като Го помолиш да ти прости и да дойде в живота ти. Исус е казал: "Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене."19

Ако искаш да направиш това, но не знаеш какво да кажеш, това може да помогне: „Исусе, Господи, аз вярвам в Теб. Благодаря Ти, че си дал живота си за моите грехове. Моля Те прости ми и ела в живота ми сега. Искам да Те познавам и следвам. Благодаря Ти, че вече си част от живота ми и ми даваш връзка с Теб. Благодаря Ти.“

Бог вижда връзката ти с Него като постоянна. Говорейки за всички, които вярват в Него, Исус Христос е казал: "Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца."20

Разглеждайки всички тези факти, може да се заключи, че любящ Бог съществува и може да бъде познаван по близък, личен начин.

 Току-що помолих Исус да влезе в живота ми (помощна информация)…
 Може би искам да помоля Исус да влезе в живота ми, моля обяснете ми по-подробно…
 Имам въпрос…

За автора: Като бивш атеист, на Мерилин Адамсън било трудно да опровергае непрекъснато отговорените молитви и качеството на живота на близък приятел. При оспорването на вярванията на нейния приятел, Мерилин била удивена да научи за богатството на обективни доказателства сочещи към съществуването на Бог. След около година на постоянни разпитвания, тя отговорила на предложението на Бог да дойде в живота й, като разбрала, че вярата в Него се оказала непрекъснато обосновавана и много възнаграждавана.

(1) Римляни 1:19-21 (2) Еремия 29:13 (3) R.E.D. Clark, Creation (London: Tyndale Press, 1946), с. 20 (4) The Wonders of God's Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL) (5) Пак там (6) Пак там (7) Пак там (8) Hugh Davson, Physiology of the Eye, 5th ed (New York: McGraw Hill, 1991) (9) Robert Jastrow; "Message from Professor Robert Jastrow"; LeaderU.com; 2002. (10) Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe; (Basic Books,1988); с. 5. (11) Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity; (Regnery Publishing, Inc, 2007, chapter 11). (12) Richard Feynman, The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist (New York: BasicBooks, 1998), с. 43. (13) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, and author of The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006 (14) Йоан 8:12 (15) Йоан 14:6 (16) Йоан 14:11 (17) Еремия 31:3 (18) Йоан 3:16 (10) Откровение 3:20 (20) Йоан 10:27-29

СПОДЕЛИ С ДРУГ:  

TOP